Przedmiot działalności Galerii Miejskiej we WrocławiuPrzedmiotem działalności Galerii Miejskiej jest w szczególności:

1) promowanie i prezentacja współczesnej sztuki plastycznej w szczególności młodych artystów w ramach mecenatu nad młodymi twórcami,

2) prezentacja najciekawszych osiągnięć artystycznych współczesnej sztuki plastycznej z ośrodków polskich i zagranicznych,

3) promocja wrocławskiego środowiska artystycznego w kraju i za granicą,

4) upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych również poprzez organizowanie pokazów plenerowych (performance, happeningi),

5) współpraca i wymiana kulturalna ż instytucjami kultury, szkolnictwem artystycznym, innymi organizacjami kulturalnymi i. artystycznymi, środowiskami twórczymi Wrocławia, w kraju i za granicą,

6) edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej,

7) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej (katalogi, prospekty),

8) prowadzenie różnej działalności usługowej własnej i na zlecenie, w tym: usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, organizacja kursów, sympozjów, plenerów, wernisaży, spektakli, koncertów, sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku artystycznego.