Instrukcja obsługi BIP


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).

Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Miejskiej we Wrocławiu został podzielony według podstawowych kategorii tematycznych tworzących główne menu, które znajduje się po lewej stronie witryny. Po kliknięciu na każdą z pozycji, po prawej stronie witryny zostanie wyświetlony jej opis. Dodatkowo, główne menu zawiera podpunkty uszczegóławiające podstawowe kategorie.Opis kolejnych pozycji menu:

Strona główna – cel stworzenia BIP Galerii Miejskiej we Wrocławiu, odnośnik głównej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Organizacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu – informacje organizacyjno - prawne dotyczące Galerii Miejskiej we Wrocławiu zawarte w 4 pozycjach podmenu:

Status prawny – podstawa prawna działania Galerii Miejskiej we Wrocławiu,
Struktura własnościowa – informacja o strukturze własnościowej Galerii Miejskiej we Wrocławiu,
Majątek – informacja o majątku Galerii Miejskiej we Wrocławiu,
Organizacja – informacja o wewnętrznej strukturze Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Działalność Galerii Miejskiej we Wrocławiu – informacje o działalności Galerii Miejskiej we Wrocławiu zawarte w 2 pozycjach podmenu:

O galerii – dane teleadresowe i godziny otwarcia Galerii Miejskiej we Wrocławiu
Przedmiot działalności – informacja o statutowym przedmiocie działalności Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Zamówienie publiczne – informacja o ogłoszeniach.

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP – informacja o sposobie uzyskania dostępu do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Instrukcja obsługi – opis sposobu korzystania ze strony.

Redakcja - informacja o osobach redagujących stronę.Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Miejskiej we Wrocławiu został wyposażony w wyszukiwarkę umieszczoną pod menu głównym (po lewej stronie witryny). Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk zawierający„lupę” lub ENTER. Po prawej stronie menu wyświetlona zostanie lista podstron zawierających wyszukiwane słowo lub wyrażenie.