Majątek Galerii Miejskiej we WrocławiuWartość majątku Galerii Miejskiej we Wrocławiu wynosi 569 349,59 zł. brutto.


1. Zatrudnienie w 2013 r.
Ogółem 5,5 etatu w tym:
- stanowiska kierownicze 1
- pracownicy merytoryczni 2
- pracownicy administracji 1,5
- pracownicy techniczni i obsługi 1

2. Nieruchomości:[/b]
Powierzchnia użytkowa 266,15 m2 (lokal Galerii Miejskiej we Wrocławiu) i 56,90 m2 (magazyn)
- lokal Galerii Miejskiej we Wrocławiu(biuro, sale wystawiennicze, piwnica) ul. Kiełbaśnicza 28
- magazyn Galerii Miejskiej we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 14
otrzymana w odpłatne użytkowanie na czas nieokreślony od Zarządu Zasobu Komunalnego reprezentującego Gminę Wrocław.

3. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania:
- komputery stacjonarne i przenośne z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi,

4. Urządzenia techniczne:
- urządzenia systemu alarmowego,
- klimatyzatory,nawilżacze
- urządzenia telefoniczne.
-narzędzia i przyrządy

5. Pozostałe środki trwałe:
- systemy oświetleniowe
- aparaty fotograficzne, kamery,
- urządzenia i sprzęt akustyczny,
- kserokopiarki,
- meble i inne wyposażenie pomieszczeń.