Majątek Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Wartość majątku Galerii Miejskiej we Wrocławiu wynosi 487 930,68 zł brutto.


1. Zatrudnienie w 2018 r.
Ogółem 6,5 etatu w tym:
- stanowisko dyrektorskie 1
- pracownicy merytoryczni 1
- pracownicy administracji 2,5
- pracownicy techniczni i obsługi 2


2. Nieruchomości:
a) lokal Galerii Miejskiej we Wrocławiu (biuro, sale wystawiennicze, piwnica) - ul. Kiełbaśnicza 28
b) magazyn Galerii Miejskiej we Wrocławiu - ul. Św. Mikołaja 14
otrzymany w użytkowanie na czas nieoznaczony od Zarządu Zasobu Komunalnego reprezentującego Gminę Wrocław
c) pracownia Galerii Miejskiej we Wrocławiu - ul. Ruska 47/48A
otrzymana w użytkowanie na czas nieoznaczony od Zarządu Zasobu Komunalnego reprezentującego Gminę Wrocław

Powierzchnia użytkowa:
-266,15 m2 (lokal Galerii Miejskiej we Wrocławiu),
-56,90 m2 (magazyn),
-61,11 m2 (pracownia).

3. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania:
- komputery stacjonarne i przenośne z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi

4. Urządzenia techniczne:
- urządzenia systemu alarmowego,
- klimatyzatory, nawilżacze
- urządzenia telefoniczne.
- narzędzia i przyrządy

5. Pozostałe środki trwałe:
- systemy oświetleniowe
- aparaty fotograficzne, kamery,
- urządzenia i sprzęt akustyczny,
- kserokopiarki,
- meble i inne wyposażenie pomieszczeń
- moduły ścian wystawienniczych