Struktura własnościowa Galerii Miejskiej we Wrocławiu


Galeria Miejska we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną GminyWrocław, posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucjikultury pod numerem RIK 13/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzącąsamodzielną gospodarkę finansową.


Galeria Miejska we Wrocławiu posiada szczególną formęprawną: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.


Forma własności: własność samorządowa.