Struktura własnościowa Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Galeria Miejska we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 13/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.


Galeria Miejska we Wrocławiu posiada szczególną formę prawną: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.


Forma własności: własność samorządowa.