Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Galerię Miejską we Wrocławiu

Szanowny Użytkowniku,

chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:

1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Galeria Miejska we Wrocławiu, Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław;

2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: biuro@galeriamiejska.pl ;

3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym Twojego uczestnictwa w zajęciach, kursach i wydarzeniach organizowanych przez Naszą Instytucję. Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu;

4. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo — podatkowe;

5. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
a. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach;
b. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych.
- zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: biuro@galeriamiejska.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym, nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzeniach, wystawach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

9. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

10. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.