Redaktor BIP Galerii Miejskiej we WrocławiuKatarzyna Sałamacha
tel. 71 344 67 20
katarzyna.salamacha@galeriamiejska.pl